holiday.sk

Diskusné fórum o kalamite (not only in Slovak language)

Kalamita 19.11.2004 vo Vysokých Tatrách, fotografie sú z 21.11.2004

Calamity 19.11.2004 in the High Tatras, pictures are from 21.11.2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysoké Tatry - kalamita, fotografie sú z 25.11.2004

High Tatras - calamity, pictures are from 25.11.2004

 
 
 

© 2004 holiday.sk, Poprad, Slovensko